Mała pływalnia

Prosimy osoby korzystające z małej pływalni o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy za ilość zajęć  pozostałych do wykorzystania do końca grudnia 2014 roku.